Đăng ký ngay
duong-day-nong1_1

Thủ tục hành chính tỉnh nghệ an

Thủ tục hành chính nghệ an
tin tổng hợp T2

Công văn 5377/BTC-CST của Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí hỗ trợ Covid-19 đến hết năm 2021

Công văn 3252/VPCP-KSTT Hướng dẫn tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai và tạo lập tài khoản công dân

Quyết định 534/QĐ-LĐTBXH 2021 Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp 2021-2025

Thông tư 31/2021/TT-BTC về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Thông tư 05/2021/TT-BYT về thực hiện dân chủ trong hoạt động khám, chữa bệnh công lập

 

 

 

 

 

văn bản

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ Về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ  cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

1078/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

 

 

 

liên kết sở ban ngành
Thành lập công ty tại Nghệ An Đăng ký kinh doanh Nghệ An
Văn phòng luật sư uy tín tại Vinh Lý lịch tư pháp
Đăng ký nhãn hiệu Giấy phép kinh doanh
Mã số mã vạch Kế Toán Thuế
Công bố sản phẩm Thủ tục nhà đất
Giấy phép năng lực xây dựng hạng 3 Thành lập công ty
Sở hữu trí tuệ Tư vấn đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở giáo dục và đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tư pháp
Sở Nông nghiệp & PTNT Sở Xây Dựng
Sở Lao động TB & XH Sở Công Thương
Văn phòng UBND tỉnh Cục Thuế Nghệ An
Thống kê đánh giá
thống kê đánh giá 2
thống kê đánh giá 3e

Thủ tục hành chính tỉnh nghệ an